HEM

K


 ONST

OCH

ERAMIK

ALLA  TAVLOR OCH KERAMIK ÄR HANDGJORDA OCH DREJADE I MIN VERKSTAD SOM LIGGER i GRÄSTORP             

                                     

                   ANKI JOHANSSON